செயப்பாட்டுப் புகை

சின்ன வயதில் அப்பாகல்லூரி விடுதியில் அறை நண்பர்கள்ரயிலின் கழிவறையில்எனக்கு முன் சென்ற பயணிடீக்கடையில் முகம் தெரியாதவர்கள்-ஒருமுறையேனும் சிகரெட்அறிந்திரா உதடுகளெனினும்-அடிக்கடிப் புகைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

Continue reading »

1

நாள் பல்துலக்கியதிலிருந்து படுத்தது வரைஎன்றும் போல அதே அரவையொலிவித்யாசங்களே இல்லாத சீட்டுக்களில்ஒன்றைவீசியெறிந்தது காலம்பூவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவண்ணத்துப்பூச்சியாய்பார்வை பறித்த உறக்கம்பொக்கிஷப்படுத்தப் புதிதொன்றும் நிகழாமல்நினைவுக்கு அகப்படாதஅடுக்குகளில் நழுவும்நாள். **************************************** அநித்தியம் நகர வழியின்றிவிடாத அவலக்குரலில்அவசர ஊர்திவாகன நெரிசலில்கேட்கும் செவிகளில்அடர்ந்து விரிகிறதுஅவரவர்க்கானஅநித்தியத்தின் காட்சிகள் *********************************** 1 உனக்கும் எனக்குமான உலகில்ஒன்றைத் தவிரவேறெந்த எண்ணும் இல்லை. **********************************

Continue reading »

வசதிகளற்ற மெளனம்

வசதி “என் மெளனத்தைப் புரிந்து கொள்ளாவிடில்வார்த்தைகளையும் முடியாதென்றாய்”எவ்வளவு தகிப்பாய் இருப்பினும்ஒண்டிக்கொள்ள இடமிருக்கும் பாலையிலோ பள்ளத்தாக்கிலோவீசியெறியும் உன் வார்த்தைகளை விடஈர்ப்பு விசையற்ற வானில்பிடிமானமின்றி அலைக்கழிக்கும்உன் மெளனம்வசதிகள் அற்றதே. ************************************ சில்லறைக் கேள்வி கொடுத்து வைத்தது போல்ஒவ்வொருவர் முன் வந்தும்கையேந்தும் பிச்சைக்காரன்மூன்று நொடிகளில் முகம் படித்துநகர்ந்திடும் கை வேறொரு முகம் நோக்கிஒன்றில் செருப்பும்,மறுகாலில் பூட்சும்கவனம் ஈர்த்து,யோசனையில்பிச்சைக் கணத்தைத் தவறவிட்டஎன்னைப் […]

Continue reading »
1 2 3 16