நம்பிக்கை

மூன்று வினாடிகளுக்கு மேல்
பார்வையை நிறுத்த முடியவில்லை
எந்தக் கண்களிலும்
வலிய உதவுபவர்கள் மீது வரும்
அதிகப்படியான சந்தேகங்கள்
வார்த்தைகளைப் புறக்கணித்து
இடைவெளியைத் துருவும்
அனர்த்த வாசிப்புகள்
வளர்ப்பு நாயின்
வாலும் நாக்கும் மறைந்து
பூதாகரமாய்த் தெரியும் கோரைப் பற்கள்
நம்பிக்கையை எழுதி முடிப்பதற்குள்
அழைக்காமல் முன் வந்தமரும் அவ
கடவுளைக் கைகூப்பும் கணத்திலும்
கால்வாசி மனம் அடைத்த பிசாசு எண்ணங்கள்
மறுதலித்தலையே இயல்பாக்கி
மறந்துபோன இயல்பைத் தேடும் மனம்
வேண்டாத இரண்டெழுத்துக்களை
வெட்டும் உறுதியுடன்
கோப்பையில் துளி இடமும் வைக்காது
நாள் முழுதும் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கும்
நான்.

Did you like this? Share it:

One comment

 1. //நம்பிக்கையை எழுதி முடிப்பதற்குள்
  அழைக்காமல் முன் வந்தமரும் அவ//

  அவநம்பிக்கைகள் என எழுத நினைத்தீர்களோ பிரகாஷ்??

  //கோப்பையில் துளி இடமும் வைக்காது
  நாள் முழுதும் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கும்
  நான்.// இதென்ன ஓஷோவின் ஒரு கோப்பை தேநீர் புத்தகத்தின் தொடர்ச்சியா??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *