மதயானை

வழிபாட்டுத்தலங்களில் பகைப்புகை.சிலுவை சுமந்த கிருஷ்ணனும்குழலூதும் அல்லாவும்வெண்ணை உண்ணும் கிருஸ்துவும்நெடி தாளாது விரைந்து வெளியேறினர்.யாருமில்லை இப்போது அங்கு-வால் நீங்கா சில மனிதர்களைத் தவிர.

Continue reading »

அர்த்தமுள்ள கேள்விகள்.

தரமான சிந்தனைக்கு அடையாளம்-கேள்விகள் கேட்பது தான்.கேள்விகள் நமது சிந்தனையைத் தூண்டுகின்றன.நமது கருத்துக்கள் சரியா,தவறா என்று இனம் கண்டறிய உதவுகின்றன.சில கேள்விகள் நமது வாழ்வையே புரட்டிப் போடும் வல்லமை கொண்டவை.நம் வாழ்வில் வரும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நமக்கு விடை தெரியும்(தெரியாவிட்டால் இன்னும் சரியாக முயற்சிக்கவில்லை என்று அர்த்தம்)நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியாகவோ அல்லது திருடனாகவோ (அல்லது இரண்டும் சேர்ந்தவராகவோ) […]

Continue reading »

Xpress

காத்திருப்புகளுக்குப் பின்அதிவேக முத்தங்கள்;உச்சக்கட்டம் நிகழும் முன்பேதுரிதமாய் விலகி விட…தண்டவாளம் மட்டும்தனியே,விரகத்தில்.

Continue reading »
1 33 34 35 36