நிகழாத எதிர்பார்ப்பு

பஸ் சக்கரத்தினடியில்
சற்றே நசுங்கின சைக்கிள்.
ரத்தக் காயம் ஏதுமில்லை.
சற்றே ஏமாந்த முகங்கள்
கலைந்து விரைந்தன
அவரவர் திசையில்.

Did you like this? Share it:

2 comments

  1. பிரசன்னா,
    சுட்டிக் காட்டியதற்கு நன்றி.
    எனக்கும் அதே எண்ணமே.

Leave a Reply

Your email address will not be published.